Jdi na obsah Jdi na menu
 


Varování obyvatelstva

Příručka pro obyvatele

jak se chovat při mimořádných událostech

Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny dle možností vzniku mimořádné události (dále jen MU).

Důležité telefonní čísla pro případ MU:
Zjistíte-li MU požár, havárii chemickou, průmyslovou nebo jinou MU (ohrožující zdraví a životy osob, majetek nebo jiné ohrožení) okamžitě volejte:
tel. 150 - HASIČI

Při předávání zprávy zachovejte klid, rozvahu a uveďte:
- kde hoří, co se stalo, popište situaci
- své jméno, čís. tel. odkud voláte, Vaše stanoviště
- udejte co nejvíce informaci, které jsou Vám známy
- po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život a zdraví. Přivolává se na:
tel. 155 - ZÁCHRANKA

Pokud jste svědky, účastníky dopravní nehody nebo jiného násilného činu volejte:
tel. 158 - Policie ČR

Uvedená čísla jsou bezplatná. Voláte-li z mobilního tel. udejte odkud voláte, místo kde se nacházíte, z důvodu určení zásahu. Zneužití tísňového volání je posuzováno jako šíření poplašné zprávy a je trestné.

Obecné zásady při MU

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?
O vzniku mimořádné události - povodni, havárii, úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, místním rozhlasem, pojízdným vozem s megafonem apod. Zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Siréna varuje, že došlo k nějaké neočekávané události.
Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény?
Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Dále je nutno vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

Jak získáme další informace?
Další informace o průběhu mimořádné události a pokyny k dalšímu chování obyvatelstva přinášejí rozhlasové a televizní stanice, místní rozhlas, elektronické sirény. V případě přerušení el.energie nalaďte přijímače bateriové na pásmo VKV(FM), na kterém se tísňové informace vysílají.
- Nepodceňujte vzniklou situaci, nerozšiřujte poplašné neověřené zprávy.
- Pomáhejte sousedům, starým, nemocným a nemohoucím lidem, dětem.
- Uposlechněte pokynů záchranných složek, pracovníků státní správy a samosprávy.
- Zbytečně nevolejte na tel.síť, je v mimořádných situacích přetížena.

Varování
Od 1. 11. 2001 se zavádí na území České republiky jeden varovný signál.

Všeobecná výstraha
pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku MU. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Po akustickém tónu sirény, bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost).

Požární poplach
signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón) a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Napodobuje hlas trubky, signál HOŘÍ. Tento není varovným signálem.
Zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Siréna varuje, že došlo k nějaké MU, která ohrožuje životy a zdraví občanů. Bude nutno se ukrýt, opustit ohrožený prostor, zahájit záchranné práce nebo splnit jiná nařízení, která jsou vyhlášena. Varovný signál je nutno rozlišit od signálu kterým se provádí pravidelné zkoušky sirén, a které jsou oznamovány předem.

Ukrytí a evakuace obyvatel
V případě, kdy je nutno provést ukrytí obyvatelstva před hrozícím nebezpečím, a to buď v případech ohrožení státu (válečný stav), nebo doba míru(mimořádná událost).Obyvatelé si budují improvizované kryty převážně svépomocí, úpravou prostorů ve vhodných částech bytů, sklepů z dostupných prostředků. Bude-li potřeba provést evakuaci osob z ohrožených prostorů, bude obyvatelům oznámeno kam a jakým způsobem bude evakuace probíhat. Před odchodem si vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu. Proto je důležité sledovat informace vydávané místními orgány (krizové orgány).

Evakuační zavazadlo
Jako evakuační zavazadlo poslouží batoh, cestovní taška, kufr. Označte jménem, adresou.
Obsah:
- základní potraviny, nejlépe konzervy, dobře zabalený chléb, pitnou vodu
- Jídelní misku, příbor
- osobní doklady
- přenosné rádio, baterie
- toaletní a hygienické potřeby
- léky, svítilnu
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel, přikrývku
- kapesní nůž, zápalky, šití

Ukrytí
V krytech se chovat ukázněně, řídit se pokyny služby, udržovat pořádek a čistotu, zdržovat se v určeném prostoru, nehlučet.Za všech okolností se chovat klidně, vzájemně si pomáhat, zejména starším, nemocným, dětem. Šetřit vodou, jídlem a pitím. Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, vařiče a jiné zdroje tepla, světla s otevřeným ohněm.
 

Zodolnění improvizovaného krytu:
- Uzavřete okenní a dveřní otvory a oblepte veškeré spáry lepící páskou.
- Otvory je možno zpevnit zazděním cihlami nebo pytli s pískem, hlínou.
- Vchodové dveře zpevněte prkny a vzpěrami.
- Stropy podepřete trámky nebo sloupy, klenuté nepodpírejte.
Při dokonalém utěsnění prostoru ve kterém není filtroventilační zařízení je možno setrvat podle objemu vzduchu (dva kubické metry na osobu)po dobu max.2-3 hodiny.

Hlavní činnosti obyvatelstva v případech ohrožení je ochrana před účinky chemických, radioaktivních látek vhodnými předem připravenými či improvizovanými ochrannými prostředky.

Nezbytná doporučení:
- Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti
- Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory
- Vypněte ventilaci
- Sledujte zprávy v rozhlase, televizi, místní hlášení
- Připravte si prostředky improvizované ochrany
- Připravte si evakuační zavazadlo
- Dům opusťte jen na pokyn
Pokud nemáme prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací orgány a povrch těla, použijeme improvizované prostředky ochrany. K ochraně dýchacích orgánů použijeme vodou navhlčené roušky zhotovené z kapesníku, ručníku, utěrek apod. Hlavu chraňte čepici, kloboukem, šálou, kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a pokrývka chránila čelo, uši, krk. Oči chraňte brýlemi, ruce rukavicemi. K improvizované ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, pláštěnka, nohy chraňte holínkami. Po návratu ze zamořeného prostoru svrchní oděv vysvlečte, odložte do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné pečlivě se osprchujte a oblečte se do čistého oděvu.

Zásady pro opuštění bytu, v případě evakuace
- Uhaste oheň v topidlech
- Vypněte el. spotřebiče (mimo ledniček)
- Uzavřete přívod plynu, vody
- Vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na místo určené k evakuaci
- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
- Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
- Kočky a psy si vezměte sebou
- Ostatní zvířata nechejte doma, zásobte je potravou

Varianty možného ohrožení v době míru:
1. Požár
2. Vichřice, silné poryvy větru
3. Záplavy a povodně
4. Biologické nákazy
5. Námrazy, náledí, dlouhodobé mrazy
6. Obtížná vedra a sucha
7. Bouřky, přívalové deště, krupobití
8. Půdní eroze
9. Havárie v dopravě s kombinovaným účinkem
10. Výbuchy plynů
11. Poruchy v zásobování energiemi

 
 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Návštěvy

TOPlist


Archiv

Kalendář
<< červen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30